Rešenje / dokumenta

U Southpharmu posvećujemo se održavanju najviših standarda u svakom aspektu našeg poslovanja. Evo spiska standarda koje naša kompanija pokriva, zajedno sa sertifikatima koje posedujemo za obavljanje naših delatnosti:

 1. ISO 9001: Sistem upravljanja kvalitetom
  • Ovaj standard garantuje da naši procesi i usluge kontinuirano ispunjavaju očekivanja klijenata i regulatornih zahteva, fokusirajući se na stalno poboljšanje i efikasnost.
 2. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Sistem bezbednosti hrane
  • Specifičan za kontrolu i osiguranje bezbednosti hrane, ovaj standard nam omogućava da efikasno identifikujemo, procenimo i kontrolisemo rizike vezane za bezbednost hrane.
 3. Sertifikati za upotrebu ekološki prihvatljivih preparata
  • Posedujemo sertifikate koji potvrđuju da svi preparati korišćeni u našim uslugama zadovoljavaju stroge ekološke standarde, osiguravajući bezbednost za ljude, životinje i okolinu.
 4. Licence za rad sa štetočinama i mikroorganizmima
  • Naši stručnjaci su licencirani za rad u oblasti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, što uključuje obuku i sertifikaciju za rad sa različitim vrstama štetočina i primenu odgovarajućih tretmana.
 5. Sertifikati za obuku i stručnost zaposlenih
  • Redovno osiguravamo da naš tim prođe kroz sveobuhvatne programe obuke i usavršavanja kako bismo održali visok nivo stručnosti i profesionalnosti u svim našim uslugama.
 6. Sertifikati za zaštitu i bezbednost na radu
  • Posvećeni smo očuvanju zdravlja i bezbednosti na radu, što potvrđuju relevantni sertifikati u ovoj oblasti.

Naš Cilj: Visoki Standardi, Bezbednost i Zadovoljstvo Klijenata

Kroz ove standarde i sertifikate, Southpharm se trudi da obezbedi visokokvalitetne usluge koje zadovoljavaju potrebe i očekivanja naših klijenata, uz maksimalno poštovanje bezbednosnih i ekoloških principa.

Unapređujemo i čuvamo zdravlje Vaših životinja

Najbolji u DDD uslugama u Beogradu

Po komentarima korisnika, jedna od najboljih firmi za dezinsekciju, deraztizaciju i dezinfekciju u Beogradu.