Veterinarski lekovi

Lista Veterinarskih Lekova Southpharm

 • Opis: Vetaketam je anestetik namenjen za upotrebu u veterinarske svrhe. Ketamin hidrohlorid je aktivna supstanca koja se koristi za indukciju i održavanje anestezije kod životinja.
 • Veličina pakovanja: Dostupan u pakovanjima od 10 ml, 20 ml, i 50 ml.
 • Proizvođač: VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o., Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poljska

 • Opis: Enrocin-SP je oralni antibiotik za živinu, na bazi enrofloksacina. Koristi se za lečenje infekcija izazvanih bakterijama osetljivim na enrofloksacin.
 • Veličina pakovanja: Dostupan u pakovanjima od 1000 ml
 • Proizvođač: VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o., Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poljska
 • Opis: Antihelmintik za pse vrhunskog kvaliteta koji sadrži kombinaciju tri aktivne supstance: Prazikvantel, Pirantel embonat i Fenbendazol. Namenjen je za suzbijanje unutrašnjih parazita kod pasa.
 • Veličina pakovanja: Dostupan u pakovanjima od 20 i 200 tableta.
 • Proizvođač: PERNIX PHARMA GYOGYSZERGYARTO KFT; 8900 Zalaegerszeg, Eszaki Iparterulet, Kamilla u.3., Mađarska
 • Opis: Kortikosteroid za primenu na životinjama. Koristi se u tretmanu alergijskih i zapaljenskih stanja kod pasa, mačaka, goveda, konja i svinja.
 • Veličina pakovanja: Dostupan u pakovanju od 100 ml
 • Proizvođač: VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o., Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poljska
 • Opis: Stimulacija aktivnosti jetre i digestivnog trakta u slučajevima digestivnih poremećaja i insuficijencije jetre.
 • Veličina pakovanja: Dostupan u pakovanju od 100 ml
 • Proizvođač: VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o., Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poljska
 • Opis: Rastvor za infuziju visoke koncentracije. Sadrži kombinaciju tri komponente, Kalcijum glukonat, Magnezijumhlorid-heksahidrat i Dinatrijum-1-glicerofosfat pentahidrat, čime se postiže optimalan odnos minerala već u malim dozama. Primenjuje se kod goveda, svinja i konja.
 • Veličina pakovanja: Dostupan u boci od 500 ml
 • Proizvođač: VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o., Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poljska
 • Opis: Primenjuje se kao terapija ili potporna terapija brojnih zapaljenskih, bolnih i septičnih stanja, kod konja, pasa, goveda i svinja.
 • Veličina pakovanja: Dostupan u pakovanju od 100 ml
 • Proizvođač: VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o., Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poljska
 • Opis: Koristi se za lečenje brojnih infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta, kao i drugih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na sulfadimidin i trimetoprim, kod goveda, konja, svinja, ovaca, koza, pasa i mačaka.
 • Veličina pakovanja: Dostupan u pakovanju od 100 ml
 • Proizvođač: Bremer Pharma GmbH, Werkstrasse 42, 34414 Warburg, Nemačka

Ovi lekovi predstavljaju deo šireg spektra proizvoda koje Southpharm nudi u oblasti veterinarske medicine, pružajući kvalitetna rešenja za zdravlje i dobrobit životinja.

Unapređujemo i čuvamo zdravlje Vaših životinja

Najbolji u DDD uslugama u Beogradu

Po komentarima korisnika, jedna od najboljih firmi za dezinsekciju, deraztizaciju i dezinfekciju u Beogradu.