Dezinfekcija

SOUTHPHARM RADI: 

  • Dezinfekciju terena
  • Dezinfekciju saobraćajnih sredstava
  • Dezinfekciju sistema za proizvodnju i preradu namirnica
  • Dezinfekciju i neutralizaciju poljoprivrednog zemljišta
  • Dezinfekciju vodnih objekata i vodovodne mreže
  • Dezinfekciju objekata za smeštaj životinja kod pojave zoonoza i epizotija
  • Dezinfekciju prostorija i predmeta opšte upotrebe
  • Dezinfekciju ventilacionih sistema u zdravstvenim i drugim radnim organizacijama

Dezinfekcija označava postupke usmerene na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. U tu svrhu se koriste fizička i hemijska sredstva. Tim se postupkom uništava, inhibira ili uklanja i ostala populacija organizama. Danas je delatnost zdravstvenih ustanova nezamisliva bez primene antiseptičkih postupaka i novih dezinfekcijskih sredstava. Ukoliko je cilj potpuno uništenje svih živih organizama (uključujući viruse i spore), govori se o sterilizaciji.

Dezinfekcija se vrši razlicitim metodama: mehaničkim, tehničkim i hemijskim metodama. Najzastupljenija u praksi je hemijska metoda dezinfekcionim sredstvima. Naravno, kao jedna u nizu faza čišćenja je upotreba decificijensa. Prethodno je potrebno mehanički otkloniti nečistoću suvom i vlažnom toplotom, zračenjima itd. Svi preparati koji se koriste za proces dezinfekcije su odobreni za upotrebu po strogim ekološkim standardima Evropske unije i zadovoljavaju HACCP standarde. Atestirani su od strane Ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku. Ne sadrže štetna isparenja tako da mogu da se koriste u prostorijama kao što su bolnice, obdaništa, kuhinje.

Dezinfekcija se deli I na:

·        Preventivna dezinfekcija– nalazi svakodnevnu primenu u zdravstvenim ustanovama, prehrambenim mestima, školama, na javnim mestima od važnosti

·        Tekuća dezinfekcija – sprovodi se kada je bolest već u toku

·        Završna dezinfekcija – se sprovodi kada se sve druge sprovedu uspešno i kao završna dezinfekcija posle bolesti sprečava mogućnost daljeg širenja bolesti.

Dezinfekcija je postupak upotrebe decificijensa. To su hemijska jedinjenja, čiji hemijski sastav uslovljava I upotrebnu vrednost I delovanje ubijanja mikroorganizama. Prema strukturi mogu biti kiseline, baze, halogeni elementi, aldehidi, gasovi itd. Tako imamo podelu na:

·        Mikrobiocidno delovanje – ubija mikroorganizme

·        Mikrobiostatsko delovanje – zaustavlja rast mikroorganizama

·        Inhibitorno – usporava rast mikroorganizama

Southpharm održava Vaše objekte u skladu sa zakonima i regulativama

JEDNOSTAVNO, KVALITETNO, PROFESIONALNO I PRISTUPAČNO

Pozivom na naš broj, u roku od 24 sata smo kod vas.

Unapređujemo i čuvamo zdravlje Vaših životinja

Najbolji u DDD uslugama u Beogradu

Po komentarima korisnika, jedna od najboljih firmi za dezinsekciju, deraztizaciju i dezinfekciju u Beogradu.