Deratizacija miševa i pacova

Deratizacija glodara – štetočina ,

U SOUTHPHARMU možete nabaviti preparate za suzbijanje miševa i pacova.

SOUTHPHARM rešava problem s glodarima i radi :

·       Deratizacija stambenog fonda

·       Deratizacija deponija smeća, gradilišta, groblja

·       Deratizacija prostorija radnih organizacija, skladišta, magacina

·       Deratizacija slobodnih i zelenih površina

Deratizacija miševa – Miš (domaći kućni miš) Mus musculus uglavnom živi uz čoveka i u sredinama gde žive ljudi. Naravno da to nije stambeni prostor vrlo često, već magacin hrane, ostava, nekada čak i komore za zamrzavanje. Lako se adaptira na sve vremenske uslove. Živi uglavnom u grupi, s tim što mu ne smeta da živi i kada je sam i pravi štetu i to uglavnom noći, kada nema kretanja i sve je mirno. Preko dana se nesmetano šetaju ako ih ima u većem broju i gde je manja frekvencija ljudi. Ženka rađa do 9 slepih miševa koji za 2 meseca vec postaju polno zreli, tako da se vrlo brzo razmožavaju i žive čak do 3 godine.Zbog ogromne štete koju prave, deratizacija i uništavanje glodara je obavezna.

Šteta koju izazivaju glodanjem i grickanjem je materijalne prirode,  s tim što je neuporedivo veća šteta koja izazivaju ugrožavanjem zdravlja ljudi, jer su prenosioci raznih zaraznih bolesti. Poznato je da se domaći kućni miš šeta i po kanalizaciji, smetlištu, otpadu i svuda gde bi mogao da stigne za hranom, tako da se ne vezuje za higijenska i čista mesta. U skladu sa najkaćim opisom svega, što smo i sami donekle znali, o tom malom brzom glodaru štetočini, potrebno je proverenim metodama se suočiti sa njim i ne čekati.

Nema čekanja, pozovite još danas SOUTPHARM I ZNAĆEMO ŠTA ĆEMO

Deratizacija poljskih miševa – Poljski miš ( Apodemus agrarius ) živi u poljima i jede biljnu hranu i insekte. Najviše štete pravi na zasejanim usevima, jer skuplja hranu i nosi u svoju jazbinu, a hrana mu je posejano seme. Gnezgo poljskog miša se nalazi u podzemnim jazbinama. Potrebno je ispratiti „budnost“ tih jazbina, rupa i naći prave metode za suzbijanje.

Deratizacija poljskih miševa i domaćih miševa je obavezna

Deratizacija crnih domaćih pacova i sivih pacova je obavezna

Deratizacija crnog domaćeg pacova i sivog pacova  –  Domaći crni pacov (Rattus rattus), je veličine većeg domaćeg miša.Težina mu je nesto veća i bude i do 200 gr. Zubi im rastu i do 14 cm godišnje, zato je neophodno da ih troše glodanjem. Žive na svim mogućim mestima, nehigijenskim uglavnom, i glođu sve što stignu. Zbog takvog staništa prenosioci su raznih zaraznih bolesti. Hrana u magacinima peko koje prelaze pacovi, uglavnom je zagađena urinom i fecesom.

Hrane se uglavnom biljnom hranom. Jedu uglavnom već poznatu hranu, tako da ga je teško prevariti i potrebno je sistemsko i pravilno suzbijanje, do konačnog istebljenja. Najstariji glodar testira hranu, i ne jede, a može da ne jede i po nekoliko dana , radije nego da proba nešto novo.

Intezitet razmožavanja im je mnogo manji nego kod sivog pacova.

Deratizacija Sivi pacov (Rattus norvegicus) je relativno veliki glodar i može da dostigne i do 30 cm. Dosta je jak i opasan, a mužjak može da dostigne i do 700 gr težine. Kožica između prstiju mu omogućava da odlično pliva. Razmožavaju se više puta godišnje, a prema podacima, teoretski, jedan par može za godinu dana da nakoti i do 15000 jedinki. Žive i do 7 godina, mogu da pređu i do 80 km nedeljno i da skoče u vis i po metar. Uglavnom živi stvarajući čopor. Važno je znati da prestoji ozbiljna bitka u istrebljenju pacova , gde se pojave.

Procena o tome koliko ih ima na nekom staništu ima veze sa brojem viđenih pacova. Tako se pretpostavlja, da gde smo videli dva pacova, da ih ima 100, a gde smo videli tri pacova, da ih ima i 1000, a ako smo videli 4. i pet pacova, onda ih ima u veoma, veoma velikom broju. U rubriku Zanimljivosti, skoro može da se smesti podatak, sa farme svinja u Vojvodini, 1995. kada je, na jednoj bilo 30 tona uginulih pacova, a na drugoj 50 tona.

JEDNOSTAVNO, KVALITETNO, PROFESIONALNO I PRISTUPAČNO

Pozivom na naš broj u roku od 24 sata smo kod Vas

Unapređujemo i čuvamo zdravlje Vaših životinja

Najbolji u DDD uslugama u Beogradu

Po komentarima korisnika, jedna od najboljih firmi za dezinsekciju, deraztizaciju i dezinfekciju u Beogradu.