• KONTAKT: +381 22 23 01 759
  • RADNO VREME DDD USLUGA: 09:00h-22:00h
  • RADNO VREME VELEPRODAJE LEKOVA: 08:00h-16:00h
  • EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ENROCIN

Dezinsekcija, dezinfekcija I deratizacija

IME LEKA: Enrocin-SP oral

Oralni rastvor
Enrofloksacin (100 mg/mL)
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:
1 mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:
Enrofloksacin 100 mg

Ekscipijensi:
Benzil alkohol 15 mg
Kalijum- hidroksid, DiNatrijum-EDTA, Prečišćena voda

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doza leka iznosi 10 mg enrofloksacina/kg telesne mase, rastvoreno u vodi za piće (ekv. 50 ml leka/100 l vode za piće). Lek se primenjuje tokom 3-5 dana zaredom, 5 dana kod mešovitih infekcija i hroničnih, progresivnih oblika oboljenja. Ukoliko tokom 2-3 dana ne dođe do kliničkog poboljšanja, potrebno je razmotriti alternativnu antimikrobnu terapiju zasnovanu na antibiogramu. Mediciniranu vodu treba pripremati svaki dan neposredno pred primenu i davati kontinuirano u toku lečenja. Pre svakog tretmana pažljivo izračunati ukupnu telesnu masu jedinki i na osnovu nje količinu vode koju jedinke popiju u toku dana. Treba imati u vidu da uzimanje vode za piće zavisi od uzrasta i kliničkog stanja jedinki, temperature vazduha i režima dnevne svetlosti. Da bi se dobila korektna i što preciznija doza, količinu leka treba uskladiti sa navedenim parametrima. Ako se uzme u obzir da preparat sadrži 100 mg enrofloksacina u 1 ml, 10 mg enrofloksacina/kg t.m. odgovara količini preparata od 0,1ml/kg t.m.. 

Dezinsekcija, dezinfekcija I deratizacija    ENROCIN - SP ORAL UPUTSTVO

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija je zajednički naziv za skup preventivnih i drugih mera koje se sprovode s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potuno uništavaju populaciju štetnih insekata koji prenose zaraznih bolesti, parazitiraju na telu čoveka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično delovanje ili su uznemiravači ili skladišni štetnici na hrani. Vrste insekata koje uspesno unistavamo su: buba-svabe, buba-ruse, zuti i crni mravi, musice, buve, krpelji, komarci, osice, strsljeni, pauci i mnogi drugi.

DETALJNIJE

 

Dezinsekcija, dezinfekcija I deratizacija

DERATIZACIJA

Deratizacija je skup mera i postupaka koji se poduzimaju radi smanjenja populacije pacova, miševa... koji su uzročnici i prenosnici zaraznih bolesti , a zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost po čoveka i njegovu okolinu. Postavlja se pitanje kako uništiti svu tu dosadnu gamad, a opet ne ugroziti zdravlje ljudi i domaćih životinja. Odgovor je vrlo prost ukoliko posedujete sve potrebne ateste i redovno obavljate sistem kontrole vaših usluga.

DETALJNIJE

 

Dezinsekcija, dezinfekcija I deratizacija

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija označava postupke usmerene na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. U tu svrhu se koriste fizička i hemijska sredstva. Tim se postupkom uništava, inhibira ili uklanja i ostala populacija organizama. Danas je delatnost zdravstvenih ustanova nezamisliva bez primene antiseptičkih postupaka i novih dezinfekcijskih sredstava. Ukoliko je cilj potpuno uništenje svih živih organizama (uključujući viruse i spore), govori se o sterilizaciji.

DETALJNIJE

 

Dezinsekcija, dezinfekcija I deratizacija